pojem kolektor až pojem koloběh - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
kolektor  >>  Upozornění: vložil uživatel mapa**** a ověřil editor
sběrač, výběrčí; odb. sběrnice
» kolektor
kolemjdoucí  >>  Upozornění: vložil uživatel Purista*** a ověřil editor
mimojdoucí
» kolemjdoucí
kolidovat  >>  Upozornění: vložil uživatel mapa**** a ověřil editor
křížit se, překážet si, odporovat co čemu; střetat se co s čím
» kolidovat
kolik  >>  Upozornění: vložil uživatel mapa**** a ověřil editor
jak mnoho; několik, mnoho
» kolik
kolikrát  >>  Upozornění: vložil uživatel mapa**** a ověřil editor
několikrát, častokrát, mnohokrát
» kolikrát
kolísat  >>  Upozornění: vložil uživatel mapa**** a ověřil editor
fluktuovat, oscilovat (teplota); váhat, být nerozhodný; měnit se (ceny)
» kolísat
kolísavý  >>  Upozornění: vložil uživatel mapa**** a ověřil editor
nestálý; nerozhodný; váhavý; proměnlivý; vratký, labilní, měnlivý
» kolísavý
kolize  >>  Upozornění: vložil uživatel mapa**** a ověřil editor
střetnutí, srážka, rozpor; zápletka, zauzlení děje
» kolize
kolkolem  >>  Upozornění: vložil uživatel mapa**** a ověřil editor
dokola, kolem dokola, vůkol; kolem, okolo
» kolkolem
koloběh  >>  Upozornění: vložil uživatel mapa**** a ověřil editor
oběh, cirkulace; střídání, opakování
» koloběh
» přidat nové slovo
 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2023  --  ABZ.cz