pojem integrita až pojem intenzivně - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
integrita  >>   celistvost; jednota; nedotknutelnost » integrita
integrovat  >>   spojit; sjednotit » integrovat
intelekt  >>   mysl » intelekt
intelektuál  >>   vědec; inteligent; vzdělanec » intelektuál
intelektuální  >>   rozumový » intelektuální
inteligence  >>   bystrost; zdravý rozum; chytrost; důvtip » inteligence
inteligent  >>   intelektuál; vzdělanec » inteligent
inteligentní  >>   rozumný; moudrý » inteligentní
intenzita  >>   velikost; síla » intenzita
intenzivně  >>   silně; usilovně » intenzivně 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz