pojem jednostranný až pojem jednoznačný - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
jednostranný  >>   zaujatý » jednostranný
jednota  >>   jednomyslnost; integrita » jednota
jednotka  >>   útvar; díl » jednotka
jednotlivě  >>   jeden po druhém » jednotlivě
jednotlivec  >>   jedinec; člověk » jednotlivec
jednotlivý  >>   dílčí; individuální » jednotlivý
jednotný  >>   paušální; jednomyslný; společný » jednotný
jednotvárný  >>   bezvýrazný; pustý; všední; nezajímavý; klidný; monotónní; šedý; nudný; nevýrazný » jednotvárný
jednou  >>   někdy; jedenkrát » jednou
jednoznačný  >>   výslovný; jasný » jednoznačný 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz