pojem oznámit až pojem oživit - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
oznámit  >>   vynést; hlásit; ohlásit; informovat » oznámit
oznámkovat  >>   oklasifikovat » oznámkovat
ozubené kolo  >>   soukolí » ozubené kolo
ozvěna  >>   echo; ohlas » ozvěna
ozvučná deska  >>   rezonanční deska » ozvučná deska
ožebračit  >>   zbídačit; ochudit » ožebračit
ožehavý  >>   sporný; delikátní; diskutabilní; choulostivý » ožehavý
ožehnout  >>   spálit; opálit; sežehnout » ožehnout
oženit se  >>   provdat se; vdát se » oženit se
oživit  >>   obnovit » oživit 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz