pojem zdrsnět až pojem zdůraznit - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
zdrsnět  >>   zhrubnout » zdrsnět
zdrsnit  >>   zhrubnout » zdrsnit
zdrtit  >>   zdeptat; zlomit; zničit; zkrušit » zdrtit
zdržení  >>   zpoždění » zdržení
zdrženlivost  >>   abstinence; rezervovanost; střídmost; rozpaky; umírněnost; sebeovládání; zábrany » zdrženlivost
zdrženlivý  >>   abstinentní; nepřístupný; rezervovaný » zdrženlivý
zdržet  >>   zpozdit » zdržet
zdržovat se  >>   prodlévat; ještě zůstat » zdržovat se
zdřímnout si  >>   klimbat; dřímat; schrupnout si » zdřímnout si
zdůraznit  >>   zdůrazňovat; vytknout; podtrhnout; vyzvednout; vyzdvihnout » zdůraznit 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz