pojem aplikovat až pojem aristokratický - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
aplikovat  >>   použít; upotřebit » aplikovat
apodiktický  >>   nezvratný » apodiktický
apologie  >>   obrana » apologie
aprobovat  >>   kvalifikovat » aprobovat
argot  >>   hantýrka; slang » argot
argument  >>   důvod » argument
architekt  >>   stavitel » architekt
aristokracie  >>   šlechta » aristokracie
aristokrat  >>   šlechtic; patricij » aristokrat
aristokratický  >>   šlechtický » aristokratický 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz