pojem mít úspěch až pojem mizivý - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
mít úspěch  >>   vynikat; dařit se; zářit » mít úspěch
mít v úmyslu  >>   zamýšlet; chtít » mít v úmyslu
mít ve zvyku  >>   praktikovat » mít ve zvyku
mít vliv  >>   působit; ovlivňovat » mít vliv
mít za to  >>   domnívat se » mít za to
mixér  >>   míchačka » mixér
míza  >>   šťáva; lymfa » míza
mizera  >>   lump; neřád; padouch; lotr; potvora; bestie » mizera
mizerný  >>   špatný; chatrný; bídný; ubohý; špinavý; žalostný; chabý; slabý; zpropadený; politováníhodný; všivý » mizerný
mizivý  >>   nepatrný » mizivý 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz