pojem nesnaživý až pojem nesouvislý - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
nesnaživý  >>   pohodlný; líný; netečný; lhostejný » nesnaživý
nesoudržnost  >>   nesouvislost » nesoudržnost
nesouhlas  >>   neshoda; rozpor » nesouhlas
nesouhlasit  >>   odporovat » nesouhlasit
nesoulad  >>   rozpor; disharmonie; disonance; nesrovnalost » nesoulad
nesouměrnost  >>   asymetrie » nesouměrnost
nesouměrný  >>   šišatý; nesymetrický; asymetrický » nesouměrný
nesourodý  >>   neucelený; neslučitelný; různorodý » nesourodý
nesouvislost  >>   nesoudržnost » nesouvislost
nesouvislý  >>   občasný; přerývaný; přerušovaný » nesouvislý 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz