pojem překrýt až pojem přelet - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
překrýt  >>   potáhnout; pokrýt » překrýt
překřičet  >>   přeřvat » překřičet
překřížit  >>   zkřížit » překřížit
překvapení  >>   šok; údiv; úžas » překvapení
překvapený  >>   užaslý » překvapený
překvapit  >>   udivit » překvapit
překvapivý  >>   neočekávaný » překvapivý
překypovat  >>   být přesycen; oplývat » překypovat
překypující  >>   nabitý » překypující
přelet  >>   přechod » přelet 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2023  --  ABZ.cz