pojem shodnout se až pojem shrbit - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
shodnout se  >>   dohodnout se » shodnout se
shodný  >>   totožný; stejný; odpovídající; souhlasný » shodný
shodovat se  >>   krýt se; souhlasit » shodovat se
shon  >>   spěch; fofr; sháňka; ruch » shon
shora  >>   nahoře; svrchu; výše » shora
shořet  >>   vyhořet » shořet
shovívavost  >>   snášenlivost; blahovůle; mírnost; benevolence; smířlivost » shovívavost
shovívavý  >>   laskavý; benevolentní » shovívavý
show  >>   podívaná » show
shrbit  >>   hrbit; nahrbit; nahrbit se » shrbit 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz