pojem signální pochodeň až pojem síň - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
signální pochodeň  >>   světlice » signální pochodeň
signatura  >>   parafa; podpis » signatura
signovat  >>   podepsat » signovat
síla  >>   velikost; jiskra; moc; temperament; energie; intenzita » síla
silně  >>   tlustě; intenzivně » silně
silnice  >>   cesta; vozovka » silnice
silniční podklad  >>   spodek; štěrk » silniční podklad
silniční válec  >>   parní válec » silniční válec
silný  >>   robustní; tlustý; statný; tvrdý; vydatný; mohutný; velký a těžký; vlivný; pevný; masivní; mocný; účinný » silný
síň  >>   sál » síň 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz