pojem zpřísnit až pojem zpustlý - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
zpřísnit  >>   zostřit » zpřísnit
zpřístupnit  >>   odtajnit » zpřístupnit
zpupný  >>   povýšený; panovačný; arogantní; drzý; nadutý; pánovitý » zpupný
způsob  >>   styl; prostředek » způsob
způsob práce  >>   postup » způsob práce
způsobilost  >>   schopnost; vhodnost » způsobilost
způsobilý  >>   schopný; kvalifikovaný; vhodný » způsobilý
způsobit  >>   navodit; zapříčinit; vyvolat; přivodit; být příčinou; podnítit » způsobit
zpustlík  >>   chlípník; zhýralec; prostopášník » zpustlík
zpustlý  >>   nemravný; zanedbaný; zhýralý » zpustlý



 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz