pojem žádný až pojem žalářník - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
žádný  >>   ani jeden » žádný
žadonit  >>   dožadovat se » žadonit
žádost  >>   prosba » žádost
žádostivost  >>   dychtivost; chtíč; smyslnost » žádostivost
žádostivý  >>   chtivý; dychtivý; lačný » žádostivý
žádoucí  >>   vytoužený, žádaný, toužebný; hledaný, potřebný, kýžený » žádoucí
žák  >>   žákyně; učedník; školák; následovník » žák
žákyně  >>   žák » žákyně
žal  >>   zármutek; lítost; smutek » žal
žalářník  >>   klíčník; vězeňský dozorce; dozorce » žalářník 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz