pojem klam až pojem klást - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
klam  >>   humbuk; blud; podvod; mylný dojem; přetvářka; švindl; iluze; lest » klam
klamání  >>   podvod; podvádění » klamání
klamat  >>   šidit; oklamat; podvádět; namluvit » klamat
klamný  >>   neskutečný; mylný; nesprávný; nepřesný; iluzorní; chybný; lživý; matoucí » klamný
klapání  >>   klapot » klapání
klapat  >>   cvakat, klepat;mluvit (naprázdno), žvanit;(expr.) být v souladu, být ve shodě, fungovat » klapat
klapot  >>   klapání » klapot
klasifikace  >>   třídění, členění, uspořádání, kategorizace;hodnocení, známkování » klasifikace
klasifikovat  >>   oklasifikovat; známkovat; rozdělit » klasifikovat
klást  >>   pokládat, ukládat, přikládat (obvaz);nanášet, pokrývat (barvou);rozdělávat, zapalovat (oheň);snášet (vajíčka);tázat se, dávat (otázky);zařazovat co, určovat, hodnotit, oceňovat;(kniž.) pokládat za, považovat (za čest);(kniž.) obětovat (život) » klást 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz