pojem kontingent až pojem kontrolor - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
kontingent  >>   kvóta » kontingent
kontinuita  >>   spojitost » kontinuita
konto  >>   účet » konto
kontrabas  >>   basa » kontrabas
kontrakt  >>   smlouva » kontrakt
kontrast  >>   protiklad; rozpor » kontrast
kontrola  >>   vedení; řízení; vláda; omezení; moc; dozor » kontrola
kontrolní  >>   inspekční » kontrolní
kontrolní ústřižek  >>   stvrzenka » kontrolní ústřižek
kontrolor  >>   inspektor » kontrolor 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz