pojem klima až pojem klížit se - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
klima  >>   podnebí, ovzduší, atmosféra;situace, poměry, prostředí » klima
klímat  >>   klimbat, dřímat, podřimovat, pospávat » klímat
klimax  >>   vrchol; vyvrcholení; stupňování; gradace » klimax
klimbat  >>   zdřímnout si; dřímat; klímat » klimbat
klín  >>   špalek; zarážka; lůno » klín
klisna  >>   kobyla » klisna
klišé  >>   otřepaná fráze » klišé
klít  >>   nadávat, hromovat, sakrovat, láteřit, hubovat, spílat, zlořečit;proklínat koho, zatracovat » klít
klížit  >>   lepit se; lepit; klížit se » klížit
klížit se  >>   lepit se; klížit; lepit » klížit se 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz