pojem protlak až pojem proudit - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
protlak  >>   pyré » protlak
proto  >>   z tohoto důvodu; pročež; tudíž; tedy » proto
protokol  >>   zápis » protokol
prototyp  >>   vzor; model » prototyp
protože  >>   jelikož; ježto; poněvadž » protože
protřelý  >>   vychytralý; mazaný; prohnaný; zkušený » protřelý
protřepat  >>   zatřepat » protřepat
proud  >>   proudění; příliv » proud
proudění  >>   oběh; tečení; proud; tok » proudění
proudit  >>   pulsovat; stékat; téci; plynout » proudit 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz