pojem posluchárna až pojem pospíchat - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
posluchárna  >>   auditorium; hlediště; sál » posluchárna
poslušnost  >>   povolnost; poddajnost » poslušnost
poslušný  >>   poddajný; povolný; pokorný » poslušný
posměch  >>   ironie, výsměch, opovržení » posměch
posměšek  >>   pošklebek » posměšek
posměšný  >>   kousavý; jízlivý; satirický; výsměšný » posměšný
posmívat se  >>   pošklebovat se; smát se; popichovat; vysmívat se » posmívat se
posnídat  >>   nasnídat se » posnídat
posoudit  >>   odhadnout; soudit » posoudit
pospíchat  >>   chvátat; spěchat » pospíchat 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz