pojem pojivo až pojem pokazit se - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
pojivo  >>   tmel » pojivo
pojmenování  >>   název; označení; jméno » pojmenování
pojmenovat  >>   nazývat; označit; jmenovat » pojmenovat
pokácet  >>   porazit; kácet » pokácet
pokálet  >>   poskvrnit; pošpinit; znesvětit » pokálet
pokání  >>   lítost » pokání
pokárání  >>   důtka; výtka; kárání; napomenutí; vyplísnění » pokárání
pokárat  >>   napomenout; udělit důtku; kárat; potrestat » pokárat
pokazit  >>   narušit » pokazit
pokazit se  >>   zhoršit se; porouchat se; poškodit se » pokazit se 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz