pojem přečnívat až pojem předejít - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
přečnívat  >>   vyčnívat; přesahovat; převýšit » přečnívat
před  >>   mimo; za; u » před
předák  >>   šéf; mistr » předák
předat  >>   odevzdat; svěřit; dát » předat
předběhnout  >>   předjet; předstihnout; předejít; předhonit » předběhnout
předběžný  >>   prozatímní; přípravný » předběžný
předčasně  >>   unáhleně » předčasně
předčit  >>   předstihnout » předčit
předehnat  >>   předhonit » předehnat
předejít  >>   předběhnout; zabránit » předejít 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz