pojem příměr až pojem přímkový - ABZ slovník českých synonym

Zde se nachází výpis všech synonym online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající synonymadetail
příměr  >>   přirovnání » příměr
přiměřeně  >>   vhodně » přiměřeně
přiměřenost  >>   adekvátnost » přiměřenost
přiměřený  >>   patřičný; odpovídající; postačující; úměrný » přiměřený
přimět  >>   nutit; přinutit; pohnout » přimět
přimíchat  >>   přimísit » přimíchat
přimísit  >>   přimíchat » přimísit
přímka  >>   čára; linka » přímka
přimknout se  >>   lpět » přimknout se
přímkový  >>   čárový; čárkový » přímkový 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
slovnik-synonym.cz  --  web © 2008-2024  --  ABZ.cz